BME Környezetgazdaságtan és Fenntartható Fejlődés Tanszék


Aktuális hírek

News image
Új tanszéki publikáció jelent meg az információs és kommunikációs technológiák alkalmazásának öko-hatékonyságáról

„Conceptual framework for Information and Communication Technology applications to enhance eco-effic..

Tovább
News image
Magyar Tudomány cikk hogyan erősíti a körforgásos gazdaság erősítését a barnamezős területek megújítása

„Városi barnamezős területek megújításának hatása környezeti, társadalmi és gazdasági szempontból” c..

Tovább
News image
Könyvfejezet a városi barnamezős területek lehetőségeiről az élhetőbb városok szolgálatában

„A városi barnamezős területek lehetőségeiről az élhetőbb városok szolgálatában” címmel jelent meg B..

Tovább
News image
Frissen megjelent tanszéki publikáció a városkutatások területén

Az Environmental Research Communications folyóiratban publikálták eredményüket Buzási Attila és Besz..

Tovább
News image
Új tanszéki publikáció a klímaalkalmazkodás területén

Tanszékünk két munkatársa, Buzási Attila (vezető szerző) és Szalmáné Csete Mária közreműködésével je..

Tovább
News image
Nemzetközi Think-tank Workshop a körforgásos gazdaságról a NiCE projekt keretében

Kollégáink 2024. március 5-én a nemzetközi Think-tank Workshopon mutatták be eredményeiket a tanszék..

Tovább

Történet

A Tanszék története a múlt század második felére nyúlik vissza: a kor nemzetközi tudományos kihívásait követve a környezet-gazdaság-társadalom témakör szervezett keretekben történő művelése a magyar felsőoktatásban -talán nem járunk messze az igazságtól feltételezésünkkel- az 1970-es évek közepén a Műegyetemen kezdődött az akkori Politikai Gazdaságtan I. Tanszéken. Először kurzuson belüli témakörként, majd egy önálló speciális kollégiumi tárgyként. Az évtized végére már a tanszéken belül létrejövő „Környezetgazdaságtan-szakcsoport”-i formában kapcsolódtunk be a Vegyészmérnöki Kar-on 1974 óta folyó „környezetvédelmi szakmérnök”-képzésbe.

Tovább

Küldetés

A Tanszék megalakulásától kezdve „kettős küldetés”-t vállal fel: egyrészt hozzájárulni a műegyetemi hallgatóság pozitív környezeti szemléletének fejlesztéséhez, másrészt pedig tevékeny szerepet betölteni a korszerű, tudományos igényességű ismeretanyaggal bíró környezetvédelmi szakemberek (környezetmérnök, környezetmenedzser) képzésében. Oktató-kutató munkánkban egyaránt az interdiszciplináris megközelítésre törekszünk, amit a környezeti problémák jellege, hatásmechanizmusuk feltárása és hatékony kezelésük eleve feltételez.

Tovább