BME Környezetgazdaságtan Tanszék


Aktuális hírek

News image
Klímaváltozás, éghajlatvédelem témakörében új egyetemi jegyzet készül tanszékünkön

A Környezetgazdaságtan Tanszék munkatársai sikerrel pályáztak a Pallas Athéné Domus Animae Alapítván..

Tovább
News image
AZ EGYESÜLT NEMZETEK SZERVEZETÉNEK MŰKÖDÉSI GYAKORLATÁT ISMERHETTÉK MEG A DIÁKOK

Hat ország egyetemének több mint száz tanulója vett részt az első műegyetemi ENSZ-modell konferenciá..

Tovább
News image
Megváltozott a hallgatói ügyintézés időpontja

Hallgatói ügyintézés:  Hétfő:         10.00 - 12.00 Kedd:         14.00 - 16.00 Szerda:      10..

Tovább
News image
Sablon és formai követelmények szakdolgozathoz, diplomamunkához, projektfeladathoz

Az alábbi dropbox linken elérhető a projektfeladathoz, modulfeladathoz, komplexfeladathoz, szakdolgo..

Tovább
News image
„Impulzív módon, megfelelési kényszerből vásárolnak a fiatalok” – Fetter Barbarával készült interjú

Fetter Barbara, a Környezetgazdaságtan Tanszék PhD hallgatója interjút adott a bme.hu-nak, melyben b..

Tovább
News image
Ünnepélyes Zöld Diploma átadó

Ünnepélyes keretek között kerültek ebben a félévben átadásra a Környezetgazdaságtan Tanszék által ki..

Tovább

Történet

A Tanszék története a múlt század második felére nyúlik vissza: a kor nemzetközi tudományos kihívásait követve a környezet-gazdaság-társadalom témakör szervezett keretekben történő művelése a magyar felsőoktatásban -talán nem járunk messze az igazságtól feltételezésünkkel- az 1970-es évek közepén a Műegyetemen kezdődött az akkori Politikai Gazdaságtan I. Tanszéken. Először kurzuson belüli témakörként, majd egy önálló speciális kollégiumi tárgyként. Az évtized végére már a tanszéken belül létrejövő „Környezetgazdaságtan-szakcsoport”-i formában kapcsolódtunk be a Vegyészmérnöki Kar-on 1974 óta folyó „környezetvédelmi szakmérnök”-képzésbe.

Tovább

Küldetés

A Tanszék megalakulásától kezdve „kettős küldetés”-t vállal fel: egyrészt hozzájárulni a műegyetemi hallgatóság pozitív környezeti szemléletének fejlesztéséhez, másrészt pedig tevékeny szerepet betölteni a korszerű, tudományos igényességű ismeretanyaggal bíró környezetvédelmi szakemberek (környezetmérnök, környezetmenedzser) képzésében. Oktató-kutató munkánkban egyaránt az interdiszciplináris megközelítésre törekszünk, amit a környezeti problémák jellege, hatásmechanizmusuk feltárása és hatékony kezelésük eleve feltételez.

Tovább

Zöld diploma

A Környezetgazdaságtan Tanszék által kibocsátott Zöld bizonyítvány több mint tíz év elteltével is töretlen népszerűségnek örvend a hallgatóink körében.

A hallgató kérésére kibocsátott Zöld Bizonyítvány bár nem akkreditált végzettséget igazol, de tájékoztatást ad arról, hogy a tulajdonosa milyen tárgyak keretében, mekkora óraszámban szerzett ismereteket a környezetgazdaságtan és a környezetmenedzsment szakterületeken. Az ezekről az ismeretekről szóló dokumentum -korábbi hallgatóink tapasztalatai alapján- előnyt jelententhet az álláskeresésben is.

Ha ön is szeretne Zöld Bizonyítványt szerezni, a következő feltételeknek kell eleget tennie:

  1. A Környezetgazdaságtan Tanszék kódjával (BMEGT42….) meghírdetett és oktatott tárgyak közül legalább ötnek a sikeres elvégzése (Megjegyzés: a „Bizonyítvány”-t nem kaphatják meg a „környezet” szakos és szakirányos hallgatók, hiszen az ő számukra ezek a tárgyak kötelező alaptárgyak, szakos/szakirányos végzettségük természetesen oklevelükben is feltüntetésre kerül).
  2. A tárgyak elvégzését bizonyító “indexoldalak” (NEPTUN alapján), illetve a személyi adatokat tartalmazó oldal fénymásolata alapján történik a „Bizonyítvány” kiállítása, ezeket a tanszéki titkárságon kell leadni a mindenkori vizsgaidőszak végéig.

A „Bizonyítvány”-t, amelyet a Tanszék vezetője és a Kar dékánja lát el aláírásával, egy évben kétszer adjuk ki, általában a féléves vizsgaidőszakok zárása után két-három héttel. Az elkészült bizonyítványok átvehetők személyesen a tanszéki titkárságon.

A végleges bizonyítvány mintáját a linkre kattintva tekintheti meg!