BME Környezetgazdaságtan és Fenntartható Fejlődés Tanszék


Aktuális hírek

News image
Új tanszéki publikáció jelent meg a Közlekedéstudományi Szemlében

A Közlekedéstudományi Szemle 2022. júniusi számában jelent meg Szalmáné Csete Mária habil. egyetemi..

Tovább
News image
Friss tanszéki publikáció a fenntartható energiagazdálkodás mérhetőségéről és regionális aspektusairól

Pálvölgyi Tamásnak, tanszékünk docensének és PhD hallgatójának Kármán-Tamus Évának, Szép Teklával, a..

Tovább
News image
Tanszéki díjak a 2022. évi Kari Pedagógusnapon

2022. június 1-én rendezték a BME-GTK szokásos évi Pedagógusnapját, amelyen tanszékünk kollégái is a..

Tovább
News image
Műegyetem Kiváló Oktatója címmel ismerték el kollégánkat

Szombaton (2022.05.30.) tartották a Szenátus ünnepi ülését, ahol a kiválasztott oktatók átvehették „..

Tovább
News image
PhD hallgatónk átvette a Gábor Dénes Tudományos Diákköri ösztöndíjat

Múlt héten adták át a Gábor Dénes- díjakat rendhagyóan a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében, ah..

Tovább
News image
Kerekasztal beszélgetésen vettek részt munkatársaink a BME Gépész Szakkollégium meghívására

A BME Gépész Szakkollégium szervezésében május 10-én a nukleáris és a megújuló erőforrásokról tartot..

Tovább

Történet

A Tanszék története a múlt század második felére nyúlik vissza: a kor nemzetközi tudományos kihívásait követve a környezet-gazdaság-társadalom témakör szervezett keretekben történő művelése a magyar felsőoktatásban -talán nem járunk messze az igazságtól feltételezésünkkel- az 1970-es évek közepén a Műegyetemen kezdődött az akkori Politikai Gazdaságtan I. Tanszéken. Először kurzuson belüli témakörként, majd egy önálló speciális kollégiumi tárgyként. Az évtized végére már a tanszéken belül létrejövő „Környezetgazdaságtan-szakcsoport”-i formában kapcsolódtunk be a Vegyészmérnöki Kar-on 1974 óta folyó „környezetvédelmi szakmérnök”-képzésbe.

Tovább

Küldetés

A Tanszék megalakulásától kezdve „kettős küldetés”-t vállal fel: egyrészt hozzájárulni a műegyetemi hallgatóság pozitív környezeti szemléletének fejlesztéséhez, másrészt pedig tevékeny szerepet betölteni a korszerű, tudományos igényességű ismeretanyaggal bíró környezetvédelmi szakemberek (környezetmérnök, környezetmenedzser) képzésében. Oktató-kutató munkánkban egyaránt az interdiszciplináris megközelítésre törekszünk, amit a környezeti problémák jellege, hatásmechanizmusuk feltárása és hatékony kezelésük eleve feltételez.

Tovább